Gotlands Golfförbunds styrelse mm 2018-19

Befattning
Namn Ansvarområde Vald tom
Ordf Barbro Wettersten   2018
Vice ordf Jan-Erik Rosengren/Ljugarns GK  Ordf juridiska kommittén 2019
Sekreterare Hans Wiklund/Gotska GK  Tävling- och IT-ansvarig 2019
Ledamot Thomas Ekman/Visby GK  Veteranansvarig 2019
Ledamot Anders Pettersson/När GK  Banansvarig 2018
Ledamot Annki Hultman/Slite GK  Ungdomsansvarig 2018
Ledamot Hugo Lindqvist/Gumbalde GK  Utbildningsansvarig 2018
Kassör adj Lars-Göran Engström/Gumbalde GK  Vald av styrelsen  
       
       
Adjungerade ledamöter 
  Lars-Göran Engström/Gumbalde GK Kassör 2019
  Sune Jacobsson/När GK,  Ledamot Juridiska kommittén 2018
       
       

Valberedning 

  Gunilla Wigren Dahlin/Slite GK Ordförande 2018
  Bertil Olofsson/Ljugarns GK Ledamot 2018 
  Staffan Magnusson/Visby GK  Ledamot 2018 
       
Revisorer       
  Christer Martinsson/Gotska GK   2018
  Jan Edström/Slite GK   2018 
  Gösta Hjort/När GK (Suppleant)   2018