Menu

 

Tävlingsbestämmelser för Gotlands golfförbund 2022


2 Gemensamma tävlingsbestämmelser
4 Bestämmelser för seriespelet
8 Bestämmelser för juniortouren
10 Bestämmelser för Öppna Damdagar
11 Bestämmelser för Gotland Order of Merit
13 Bestämmelser och krav för deltagande i NWIG
16 Bestämmelser för Distriktsmästerskapet
16 Övrig information
16 Domarförteckning
17 Kontaktpersoner serierna
18 Protokoll för Gotlandsserierna
21 Klubbadresser
22 Förkortningar tävlingsprogram
23 Tävlingskalender 2022

Gemensamma tävlingsbestämmelser

Grunden för dessa bestämmelser är hämtade från Spel- och tävlingshandboken 2020 som är utgiven av Svenska Golfförbundet.

1. Anmälan till tävling
Varje spelare är personligen ansvarig för sin anmälan till en tävling. Anmälan sker på det sätt som anges i villkoren för tävlingen.
Anmälan som inte återtagits före anmälningstidens utgång är bindande.

2. Uteblivande från tävling efter avanmälan med giltigt förfall
Om en spelare efter anmälningstidens utgång men före angiven starttid avanmäler sig och anmäler giltigt skäl stryks spelaren från tävlingen.

3. Uteblivande från tävling utan avanmälan och utan giltigt förfall
Om en spelare uteblir från en tävling utan att avanmäla sig och utan giltigt skäl skall deltagaravgift erläggas för tävlingen.
Arrangerande klubb äger rätt att fakturera anmälningsavgiften och eventuell greenfee.
Spelarens hemmaklubb meddelas.

4. Deltagaravgift och greenfeeavgift vid öppna tävlingar
Deltagaravgift och greenfeeavgift för deltagande i öppna tävlingar bestäms av respektive klubb och framgår av villkor för och inbjudan till tävling.

5. Representationsbestämmelser vid partävlingar
Äkta makar: Två personer, som ingått äktenskap. Paret behöver inte ha samma folkbokföringsadress.
Sambos: Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Sambos är benämningen på de personer, som är sammanboende. Paret skall dessutom ha samma folkbokföringsadress.
Generationstävlingar: Släktskapet skall vara biologiskt eller barnet adopterat. I två-generationstävlingar kan ett led vara överhoppat så att t.ex. farfar spelar med barnbarn.

6. Närvaro vid tävling och prisutdelning
En tävling omfattar tiden från anmälan vid tävlingens början tävlingsdagen till och med prisutdelningen efter genomförd tävling. Vid stora startfält kan prisutdelning genomföras efter det att varje klass är färdigspelad.
I villkoren för tävling skall anges om spelaren måste närvara personligen eller har rätt att utse ombud att ta emot pris. I annat fall återgår priset till TK på klubben.
Spelare som avviker från tävlingsbanan utan att anmäla detta till tävlingsledningen eller utan orsak uteblir från prisutdelningen får inget pris även om detta skulle vara befogat enligt resultatlistan.

7. Gotlandsklubbarnas rekommenderade handicap klasser
Klass A +8,0 - 13,4
Klass B 13,5 - 20,4
Klass C 20,5 - 36,0
Klass D1 36,1 - 54,0 (18 hål)
Klass D2 36,1 - 54,0 (9 hål)

 

8. Tillstånd att använda transportmedel - spelare
Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb.
(se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3).

9. Övrigt
Mobiltelefon får användas vid nödsituationer och kontakt med tävlingsledningen.

10. Startlista
Startlista skall finnas på golf.se eller klubbens hemsida senast klockan 12:00 dag före tävlingsdag.

Bestämmelser för seriespelet.

1. Namn
Gotlands Golfförbunds seriespel omfattar:
- Damlag
- Herrlag
- Mixedlag
- Veteran damlag
- Veteran herrlag

2. Deltagare
2.1. Antal lag
Varje klubb äger rätt att delta med ett lag i varje serie.

2.2. Representation
I det gotländska seriespelet får en spelare endast representera en klubb per kalenderår.
Klubben behöver inte vara spelarens hemmaklubb.

2.3. Sammansättning
Damlaget och Herrlaget består av två par och Mixed-laget ett par.
Högsta tillåtna exakt-hcp 54,0.
Inget par kan få fler än 15 handicapslag över 18 hål oavsett mellanskillnad.
Paren kombineras så att par med lägsta hcp spelar mot motståndarpar med lägsta hcp.
Veteranlagen, herr- och dam-, består av vardera fyra spelare, högsta tillåtna handicap är 54. Åldersgräns från 60 år (Det år spelaren fyller 60 år)

2.4. Anmälan
Respektive klubb anmäler till Gotlands Golfförbund vid höstplaneringsmötet vilka lag klubben avser att delta med i seriespelet.

3. Spelet
3.1. Spelform
Dam, Herr, Mixed spelar greensome match med 0,6 av spelhandicap för spelaren med "lägsta" resp. 0,4 av spelhandicap för spelaren med "högsta" spelhandicap.
Samtliga matcher spelas över 18 hål. Match kan sluta oavgjord.
Veteranherrar och veterandamer spelar slaggolf där de tre bästa resultaten räknas. Utformning av seriespelet Veteran Herr och Dam fastställs med 6 spel-tillfällen för Herr och 5 för Dam med ett finalspel där resultatet summeras inför finalspelet och Herrlag 1 möter Lag 2 , Lag 3 möter Lag 4 och Lag 5 möter Lag 6. Damlag 1 möter lag 2 och lag 3, 4 och 5 möts.


3.2. Lottning
Lottning av spelordning sker genom Gotlands Golfförbund och framgår av spelschema och tidsschema nedan samt i tävlingskalendern.

3.3. Tävlingsdagar
Måndagar med start klockan 09.30 för Veteranlagen och torsdagar klockan 17.00 (16:00 from augusti vid behov) för Dam, Herr- och Mixedlagen.
Hemmalaget bokar erforderliga starttider.

3.4. Spelordning
Tävlingsledaren bestämmer spelordning mellan lagen.
När ett hål är färdigspelat skall spelarna vara överens om resultatet på hålet och ställningen i matchen.
3.5. Ändring av speldag eller WO
Om ett lag inte kan ställa upp till tävling vid planerad speldag har lagen rätt att komma överens om senare speldag, WO skall undvikas.
Uppskjuten match skall vara färdigspelad före sista omgången.
Ändrad speldag anmäls till tävlingssekretariatet.

3.6. Sen ankomst
Om ett lag kommer mer än femton minuter för sent till start och inte har anmält orsaken till förseningen, har laget lämnat WO.

3.7. Reserver
Reserver får inte sättas in under pågående spel.

3.8. Lokala regler och lokala bestämmelser
Lokala regler och Lokala bestämmelser skall finnas tillgängliga för spelarna och det är spelarnas skyldighet att läsa lokala regler och lokala bestämmelser före start.

3.9. Utslagsplatser
Damer spelar från RÖD tee (eller motsvarande).
Herrar spelar från GUL tee (eller motsvarande).
Herrar från det år de fyller 70 år har rätt att spela från RÖD tee. Spelare som väljer RÖD tee skall spela från RÖD tee under hela serien.

3.10. Lagledare
Respektive klubb utser minst en lagledare för varje lag och dessa anmäls till Gotlands Golfförbund innan serien startar. Förteckning enligt sidan 17.

3.11. Greenfee och vagnar
Vid seriespel och seriespelsavslutning är deltagarna befriade från greenfee och hemmaklubben ställer bagvagnar till spelarnas förfogande utan kostnad.

3.12. Övningsspel
Före matchspel är övningsspel tillåtet på banan (Dam- herr- och mixed-serien).

3.13. Tillstånd att använda transportmedel - spelare
Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb.
(se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10.3). Avgift utgår enligt för klubben gällande pris.

3.14. Avbrott i spelet
Avbrott i spelet regleras i Regler för golfspel.
Om match inte kan spelas klart samma dag skall klubbarna komma överens om ny dag för spel. Matchen annulleras och startar på nytt nästa tävlingsdag. Nya spelare får sättas in. Flyttning skall anmälas till Tävlingssekretariatet.

3.15. Särskiljning vid lika resultat
Om två eller flera lag har samma antal poäng/antal slag efter seriens slut sker särskiljning genom att lagen spelar samma sorts spel som vid seriespelet över arton hål på neutral golfbana. Om segrare efter detta inte har korats tillämpas sudden death. För övriga placeringar gäller att lag med lika resultat delar placering.


3.16. Ovisshet om tillvägagångssätt, tvister och protester.
Om ovisshet eller tvist uppstår under spel av ett hål får spelare inlägga protest till Tävlingsledningen.
Om ingen behörig representant för Tävlingsledningen finns tillgänglig inom rimlig tid skall spelarna fortsätta matchen utan dröjsmål.
Tävlingsledningen får bara behandla en protest om spelaren upplyst motspelaren om,
a. han/hon lägger in protest
b. fakta kring situationen (kartlägg hur situationen har uppstått innan ni kommer till nästa tee).
c. han/hon vill att Tävlingsledningen skall avgöra frågan.
Detta måste göras innan någon av spelarna i matchen slår ut från nästa tee, eller om det är sista hålet i matchen, innan alla spelarna har lämnat green.
Situationen måste redas ut innan protokollet med slutresultatet skrivs under (Godkänns).
Om oenighet fortfarande råder skall protokollet inte skrivas under.
Fakta kring situationen enligt punkt b. lämnas till distriktets ansvarige för avgörande.

4. Matchprotokoll GIT
Gästande lag anmäler till värdlagets kansli laguppställning senast kl 09.00 resp. kl 12:00 speldagen. Före spel fyller värdklubbens lagledare eller kansli i matchprotokollet för respektive match/tävling.

5. Poängberäkning
I varje delmatch (dam-, herr- och mixedklassen) spelas om 2 poäng.
- vunnen match ger 2 poäng till laget.
- oavgjord match ger 1 poäng till vardera laget.
- förlorad match ger 0 poäng till laget.

6. Resultatrapportering och serietabell
Resultat av respektive tävlingsomgång lämnas senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång till Tävlingssekretariatet.
Serietabell lämnas till tidningarna efter halva serien av Tävlingssekretariatet och därefter efter varje tävlingsomgång till lagledare och omfattar:
- lag
- spelade matcher
- summa poäng
Slutsegrare är det lag som har bästa slutresultatet i summa poängkolumnen när serien är slutspelad.
Om två eller flera lag har samma resultat sker särskiljning enligt p 3.15.

7. Tävlingsledning
7.1 Tävlingskommitté
Gotlands Golfförbunds Tävlingskommitté utser tävlingssekretariat för respektive serie.

7.2 Tävlingsledning på klubb
Klubb som har hemmamatch utser ansvarig tävlingsledare som skall fylla i matchprotokoll och detta lämnas till tävlingssekretariatet senast två dagar efter genomförd tävlingsomgång.


7.3 Protester
För protester gäller Tvister och beslut i Regler för golfspel.

 

8 Övrigt
8.1 Deltagaravgift
Gotlands Golfförbund bestämmer årligen deltagaravgiften och fakturerar klubbarna. Deltagaravgiften skall vara betald innan serierna startar.

8.2 Servering
Hemmaklubben bjuder gästande lag på förtäring efter avslutad match, allt för att åstadkomma en trivsam samvaro i samband med tävlingen. Övriga förfriskningar i anslutning till matcherna betalas av den enskilde.

8.3 Priser
Till segrande lag i respektive serie utdelas Gotlands Golfförbunds vandringspris i samband med serieavslutningen.

9. Spelschema Herr-, Dam och Mixedklasserna 2022
21/4 Visby GK -När GK Slite GK - Gumbalde GK
28/4 NärGK - Gumbalde GK Gotska GK – Visby GK
19/5 Gotska GK - När GK Slite GK - Visby GK
2/6 Slite GK - När GK Gumbalde GK - Visby GK
9/6 Visby GK - Slite GK Gumbalde GK - Gotska GK
30/6 Gotska GK - Gumbalde GK När GK - Slite GK
7/7 Visby GK - Gumbalde GK Slite GK - Gotska GK
11/8 Visby GK - Gotska GK Gumbalde GK - När GK
18/8 Gotska GK - Slite GK När GK - Visby GK
25/8 Gumbalde GK – Slite GK När GK – Gotska GK

Tävlingsdagar: torsdagar kl. 17:00, augusti kl. 16:00.

10. Spelschema Veteranseríen 2022
16/5 Gotska GK
30/5 När GK
13/6 Visby GK
17/8 Slite GK
22/8 Ljugarns GK
12/9 Gumbalde GK

Tävlingsdagar: måndagar kl. 09:30


Bestämmelser för Juniortouren

1. Syfte
Syftet med Juniortouren är att juniorer från de gotländska golfklubbarna skall
- ha utbyte med varandra och spela på varandras banor
- inskolas i enklare tävlingsgolf
Juniortouren är avsedda för spelare upp till och med 21 år.
Spelare representerar endast en klubb under året, vilken ej behöver vara spelarens hemmaklubb.
Juniortouren är en individuell tävling och spelas i två klasser:
Klass 1 hcp upp till 36,0 (18 hål), klass 2 hcp 36,1-54 (9 hål).
Spelform: Singel Pb.

3. Scorekort
Scorekortet skall föras ordentligt med tydlig handstil och innehålla såväl spelarnas som markörernas score (Observera att båda spelarnas score skall skrivas in). Efter ronden skall scoren kontrolleras genom motläsning innan kortet signeras och lämnas in.
Observera att markörens score inte får strykas över eller på annat sätt göras oläslig!
Saknas läsbar, kontrollerbar markörscore riskerar spelaren diskvalifikation. Tävlingsledaren beslutar om detta i samråd med domare. Scorekortet anses vara inlämnat när spelaren lämnat sitt scorekort och lämnat det området med tydlig gräns där scorekortsmottagningen äger rum.

4. Utrustning
De krav vi ställer på spelarna är desamma som finns angivna i SGF:s manualer för olika tävlingar, det vill säga att varje spelare skall kunna visa upp:
• greenlagare
• klocka och/eller mobiltelefon
• markeringsknapp

5. Ansvar och gott uppträdande
Den enskilde spelaren är ytterst ansvarig för att ovanstående krav uppfylls. Som medhjälpare finns:
• tävlingsledningen, där tävlingsledare och domare ingår.
Tävlingsledning och domare kommer under tävlingarna att fästa stor uppmärksamhet vid att spelarna uppträder på ett föredömligt och sportsligt sätt.

6. Sanktioner vid brott mot Gott uppträdande
• tillsägelse
• varning
• startförbud/spelförbud.
Sanktioner utdelas av tävlingsledning eller domare och rapporteras till Gotlands Golfförbund.
Tillsägelse och varning följer spelaren genom hela säsongen.
Ett gott uppträdande är en skyldighet inte bara mot din klubb, arrangören utan även mot dina medtävlare och framför allt mot DIG SJÄLV i din strävan att bli en duktig golfspelare.

7. Caddies
SGF har tagit bort caddieförbudet för juniorer men vi rekommenderar att föräldrar inte går med i samma boll som sitt barn.

8. Övrigt
Juniortouren äger rum vecka 28-32, en spelomgång på varje klubb.
Erforderligt startförbud före och efter startfältet (ca 10min före och 30min efter).

9. Spelschema Juníortouren 2022

28/6 Visby GK
3/7 När GK
17/7 Gotska GK
28/7 Slite GK
6/8 Gumbalde GK  
Bestämmelser för Öppna damdagar

1. Allmänt
Tävlingen är öppen för alla damer.

2. Spelform
Spelformen är 18 hål individuell slaggolf vid varje tillfälle

3. Klassindelning
Vid varje tävling tillämpas följande klassindelning
Startfältet indelas i 2 eller 3 lika stora klasser beroende på deltagarantal.
Upp till 20= 1 klass, 21-40= 2 klasser, 41- = 3 klasser.

Alla spelar från röd tee eller motsvarande.

4. Resultatberäkning och särskiljning vid lika resultat
Varje spelares resultat antecknas i Tävlingssekretariatet efter varje tävling.
Den spelare (medlem i gotländsk golfklubb), som har samlat lägst antal slag baserat på fyra deltävlingar under säsongen är segrare och tilldelas Vandringspriset.

Om två eller flera spelare har samma resultat sker särskiljning genom spelhandicapmetoden (Dagsaktuell shcp).
Om två eller flera spelare fortfarande har samma resultat och sammanlagd spelhandicap sker lottning.

5. Pris
Gotlands Golfförbunds vandringspris till tävlingen delas ut vid den årliga säsongavslutningen.
Gotlands Golfförbund bekostar gravyr av priset.

6. Tävlingsresultat
Tävlingsresultat från respektive klubbs Öppna damdag sänds senast två dagar efter tävlingen till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Resultatet finns sedan att läsa på www.golfgotland.se.
Uppdaterat sammanlagt tävlingsresultat skall finnas vid starten till nästa tävling.

7. Spelschema Öppna Damdagar 2022
21/5 Gotska GK
29/5 När GK
19/6 Slite GK
29/6 Visby GK
6/8 Ljugarns GK
27/8 Gumbalde GKBestämmelser för Gotland Order of Merit

1. Bakgrund
På Gotland genomförs årligen en tävlingsserie “Order of Merit”, nedan kallad ”OoM”, där årets bästa golfspelare, i olika kategorier, utses. GGF:s tävlingskommitté vill kraftigt öka intresset för ”OoM” hos spelare, allmänhet och massmedia. Förhoppningen är att ett ökat intresse för att tävlingen skall resultera i en högre nivå hos Gotlands golfelit och locka fler ungdomar att satsa på golf som idrott på elitnivå.

2. Spelschema 2022
Deltävling Klubb Datum Antal hål
1. Gotland Open/Visby GK Visby GK 24/4 36
2. DM Herr/Dam När GK 5/6 36
3. Gotland Open/När GK När GK 5/6 36
4. Gotland Open/Slite Slite GK 3/7 36
5. Gotland Open/Gotska GK Gotska GK 13/8 36
6. Gotland Open/Gumbalde GK Gumbalde GK 21/8 36

3. Deltagare
Under ett kalenderår är det endast möjligt att representera en hemmaklubb i öppen scratchtävling eller öppen scratchtävling för klubblag exempelvis
SGF:s nationella seriesystem. Spelare som är medlem i fler än en klubb har ansvaret att själv, inför varje kalenderår, välja vilken hemmaklubb spelaren vill tillhöra.
Rätt att deltaga i Gotland Order of Merit har samtliga herrar/damer/juniorer, som är aktiva medlemmar i en gotländsk golfklubb, ansluten till Svenska Golfförbundet.
Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare. Även spelare under reamatörisering har rätt att deltaga, men dessa måste följa amatörbestämmelserna och får inte ta emot penningpriser.

4. Klassindelning
Herr-, Dam och juniorklass.
Bruttoklass över 36 hål.
Nettoklass över 18 hål.
Spelare kan starta i båda klasser, för nettoklass gäller de första 18 hålen.

5. Anmälan
Spelaren är personligen ansvarig för sin anmälan till respektive deltävling. Anmälan sker på det sätt som anges respektive klubbs tävlingsbestämmelser.

6. Startavgift
Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 100:-

7. Greenfeeavgift
Enligt respektive klubb. GGF rekommenderar 200:-

8. Spelform
Singel slagtävling.

9. Caddie
Det är tillåtet att använda caddie även för juniorer.

10. Tee
Om vit respektive blå tee eller motsvarande finns spelar herrar respektive damer i från dessa.

11. Priser
Arrangerande klubb bestämmer själv prisbord och prisceremoni. Vid sista deltävlingen sker även prisutdelning för Gotland Order of Merit.

12. Poängfördelning
Poäng i Gotland Order of Merit delas ut efter varje deltävling och utförs av GGF.
Poängfördelning enligt följande:
1=15p, 2=12p, 3=10p, 4=8p, 5=6p, 6=5p, 7=4p, 8=3p, 9=2p, 10=1p.

Vid lika resultat i deltävling för två eller flera spelare summeras poängen för aktuella placeringar och divideras med antalet spelare, decimaler ingår i slutresultatet.

Maximalt halva antalet spelare får tillgodoräkna sig poäng från de fem bästa deltävlingarna.

13. Avgörande vid lika resultat
Deltävlingar: Avgörande av lika segerresultat.
Sudden death.

Slutställning (poäng):Vid lika sammanlagt segerresultat efter sista deltävlingen har den segrat som har flest 1:a, 2:a respektive 3:e placeringar.

14. Redovisning
Fullständig resultatlista skickas med e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

15. Ersättning
Ingen ersättning utgår från GGF till arrangörsklubb. Kostnader för deltävling täcks av anmälningsavgifter samt eventuella sponsorer.

Natwest Island Games
Gotland Golf Team 2023 på Guernsey.

1. Bakgrund
Natwest Island Games är en ”Olympiad för öar” och genomförs vart annat år sedan 1985, då de första spelen hölls på Isle of Man. Deltagarantalet har ständigt ökat och på de senaste spelen på Bermuda var deltagarantalet över 1800 personer. Gotländsk golf har varit representerad sedan 1997 på Jersey, med undantag för spelen på Shetlandsöarna 2005 och Gibraltar 2019.
1.2 Syfte
Detta dokument redovisar gällande kriterier för gotländskt deltagande inom golf samt för att ge entydig information till de ledare och spelare som skall representera Gotland i framtiden vid NWIG.

2. Gotland Golf Team
Gotland Golf Team får bestå av:
• Damlag, fyra spelare (plus en reserv)
• Herrlag, fyra spelare (plus en reserv)
• 1 lagkapten (kan kompletteras med en lagkapten vid behov)

Ambitionen är att Gotland deltar med både dam- och herrlag.

Om inte fullt lag kan anmälas enligt gällande kriterier anmäls i första hand deltagare för den individuella tävlingen.
Gotlands Golfförbund kan också välja att på förslag av lagkaptenen helt avstå från att delta.

2.1 Spelare
För att kunna bli uttagen i lagen krävs att spelare:
• är född på Gotland eller har varit bosatt och folkbokförd på Gotland under de senaste tolv månaderna före tävlingen
• är amatör*
• har Gotlandsklubb som hemmaklubb
• spelare som uppfyller kriterier enligt ovan och som studerar utomlands/på fastlandet eller gör sin militärtjänst men har Gotland som hemö har även rätt att delta.

* Professionella spelare (PGA) och NA spelare har inte rätt att delta. Spelare som önskar reamatörisera sig skall göra skriftlig anmälan till Svenska Golfförbundets regelkommitté. OBS: Denna process kan ta upp till ett år!

2.2 Kvalificerings kriterier
Uttagning skall ske enligt nedan:
• Lagkapten (-er) utses av Gotlands Golfförbund.
• Två spelare i respektive lag kan kvalificera sig genom den Order of Merit som föregår Island Games.
• Två spelare är lagkaptenens val (wildcards). Uttagning av wildcards skall göras med hänsyn tagen till övriga tävlingsresultat, SGF ranking och visad form innan den slutliga laguttagningen.
• En reserv tas ut till respektive lag.

De preliminära spelarna tas ut senast 30 dagar efter sista uttagningstävlingen och tillkännages i Gotländsk press, på klubbarnas hemsidor och på Gotlands Golfförbunds hemsida.
De slutligt uttagna spelarna anmäls till GI i enlighet med bestämmelserna i Bye Laws för NWIG, och tillkännages på samma sätt som vid den preliminära uttagningen.

3.1 Tävlingen
Tävlingen omfattar 4x18 hål slagtävling scratch i två klasser vardera, en individuell tävling för damer och herrar och en lagtävling för damer och en för herrar där de tre bästa resultaten individuellt räknas in i lagtävlingen.
3.2 Ålderskriterier
Inriktningen för ålder för att bli uttagen till spelen skall vara minst 18 år och högst 39 år. Eventuella undantag från ålderskriterierna skall godkännas av Gotlands Golfförbund.
3.3 Handicapkrav
Handicapkravet för att bli uttagen till spelen är för herrar 3,4 och för damer 5,4.

3.4 Målsättning
Individuella mål och lagens mål arbetas gemensamt fram mellan deltagande spelare och kapten.

4. Förberedelser
Kaptenen skall vara närvarande på de möten som Gotlands Idrottsförbund kallar till i förberedelsearbetet inför kommande spel. Kaptenen ansvarar också för att förberedelserna för golflagen påbörjas i god tid innan spelen.

5. Ekonomi
NWIG för golf har en egen budget som beslutas i samband med Gotlands Golfförbunds årsmöte och baseras på:
• Utdebitering för varje medlem i golfklubbarna (fn 5:-/medlem och år)
• Resterande medel från senaste NWIG
• Lagkaptenen (-erna) deltar kostnadsfritt
• Deltagande spelare betalar avgift för eget deltagande enligt beslut vid årsmöte före spelens genomförande
• Medel för NWIG får endast användas för detta, men redovisas inom Gotlands Golfförbund

5.1 Representationskläder
Tävlingskläder föreslås av lagkaptenen, beslutas av Gotlands Golfförbund, samt bekostas av de medel som finns inom NWIG-kontot.

5.2 Resa och boende
Planering av resa för truppen görs normalt av Gotlands Idrottsförbund. Kaptenen ansvarar för att arbeta för att golftruppen får ett lämpligt boende med hänsyn tagen till ekonomi och logistik under spelen. Kostnaden för boende och resa ingår i beslutad budget för NWIG.

5.3 Förväntningar på spelare
Spelare uttagna till det laget förväntas att ställa upp för varandra, att delta på träningar och tävlingar samt övriga gemensamma sammankomster.
Utöver detta förväntas spelarna också genomföra individuell träning med sin klubbs tränare med målsättningen att kunna prestera så bra som möjligt under spelen.
Spelare uttagna till spelen förväntas prioritera Island Games framför andra tävlingar under samma period.

5.4 Information
Information kommer att ske primärt via Gotlands Golfförbunds hemsida och via e-post till lagen och klubbarna.

Distriktsmästerskap
DM D/H samt DM åldersklasser Dam och Herr spel vid ett tillfälle och på en klubb.
DM D/H spelas över 36 hål och DM åldersklasser över 18 hål. Såväl DM D/H som DM åldersklasser spelas som slagtävling scratch.
Deltagande är kostnadsfritt.

 

Övrig information
Öppna Veterandagar 2022
25/5 Gumbalde GK
8/6 När GK
29/6 Ljugarns GK
24/8 Gotska GK
30/8 Visby GK
14/9 Slite GK

Fördelning av DM och DM Åldersklasser
2022 När GK
2023 Gotska GK
2024 Visby GK
2025 Gumbalde GK
2026 Slite GK


Teen Cup gruppkval
2022 Slite GK
2023 När GK
2024 Gotska GK
2025 Visby GK
2026 Gumbalde GK


Domare på Gotland
Distriktsdomare preliminärt, ändringar kan förekomma:
Gunilla Wigren Dahlin Tel 076-715 25 60
Paul Ahlqvist Tel 073-531 41 59
Hugo Lindqvist Tel 070-299 37 21
Hans Wiklund Tel 070-839 26 56
Jörgen Andersson Tel 070-591 81 77

 

Diverse förkortningar tävlingsprogram

*** Endast öppen för medlemmar eller inbjudna
**** Endast inbjudna (bl a div företagsgolf)
A-D Handicapklasser
Cut En begränsad del av startfältet går visare till nästa rond
DM D/H Distriktsmästerskapet för Damer/Herrar
DM ÅK Distriktsmästerskapet för åldersklasser
Ecl Eclectic, spelas över två eller flera ronder
Fb Fyrboll
Fl Flaggtävling
Fs Foursome
Gs Greensome
GS Gotlandsserien (Dam, Herr och Mixed)
GVS Gotländska Veteranserien
Hg Handicapgräns (högsta hcp en tävlare får ha)
Hth Högsta tillåtna hcp (högsta spelhcp en tävlare får tillgodoräkna sig)
Jun Juniortävling
M Matchspel
Open Tävling öppen för alla medlemmar i alla klubbar
Pb Poängbogey
Scr Scramble
Scratch Tävling i vilken deltagarna rangordnas efter antalet slag brutto
Sl Slagtävling
Slg Slaggolf
Tscr Texas Scramble
4 ShootOut De fyra bästa spelarna går vidare till en ShootOut tävling

Kontaktpersoner för seriespelet

 

Kansli

Dam

Herr

Mix

Veterandam

Veteranherr

GGF

 

Hans Wiklund, Tel 0708-39 26 56, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gotska GK

21 55 45

Hans Wiklund,

Tel 070-839 26 56,

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lisbeth Gränsmark

Tel 070-513 48 94

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gösta Nilsson

070-513 48 94

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gumbalde GK

48 28 86

Elaine Juniwik

Tel073-922 56 14

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Olofsson

Tel 070-210 52 29

Sigbritt Svensson

Tel 072-330 28 66

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Elaine Juniwik

Tel073-9225614
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hugo Lundqvist

Tel 070 299 37 21

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

När GK

49 23 20

Johan Tingström,
070-748 06 83
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Sonya Lundberg

070-304 68 00
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Inger Johed                                   Ingemar Nilsson
 Tel 070-366 61 28                       Tel 070-323 27 13                      

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.                          Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Slite GK

22 61 70

Daniel Vourinen Lundin,

0498-22 61 70,

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Agneta Söderberg

Tel 073-708 61 36

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Karin Lundqvist

Tel 070-727 40 93

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pelle Löfgren

Tel 0736814111

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Falkgren
0498-22 45 24
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Visby GK

20 09 30

0498-20 09 30

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

Ingrid Melin

Tel 073-975 88 23

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sören Andreasson-Utas

Tel 0498-26 65 76, 0738-27 93 46

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jerker Jerneheim

Tel 070-384 15 47

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Thomas Ekman

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ljugarns GK

49 34 95

 Jan-Erik Rosengren

Tel 070-590 52 59

 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mikael Håkansson

Tel 070-781 84 59

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

    Tävlingar      
Datum Klubb Tävling Kl Spelform/Klass
April          
16 När GK Påsksmällen 10:00 Fb/Par
18 Gotska GK Äggslaget 10:00 Slagspel
21 to Visby GK Gs vs När GK 17:00 Gs
21 to Slite GK Gs vs Gumbalde GK 17:00 Gs
24 Visby GK Gotland Open-Visby GK 07:00  
28 to När GK Gs vs Gumbalde GK 17:00 Gs
28 to Gotska Gs vs Visby GK 17:00 Gs
30 Gotska GK Klubbmatch vs Slite GK K09:00 18 singelmatcher
30 När GK Vårblandning 10:00 Fb/Gs/Par
Maj          
7 Ljugarns GK   Inspel Golfa Runt Gotland    
12-aug   Alla GK Golfa runt Gotland    
16 Gotska GK Veteranserien 09:00  
19 to Gotska GK Gs vs När GK 17:00 Gs
19 to Slite GK Gs vs Visby GK 17:00 Gs
20 fr När GK Fransans Krögargolf 1 16:00 Slg, 9-hål
21 Gotska GK Öppen Damdag K09:00 Slg
22 Gotska GK Match-KM, start 09:00 Sl
25 on Gumbalde GK Öppen Veterandag   Lottade 4-mannalag?
26 to Gotska GK Anticimex Bästboll 09:00 Slg, Fb (Bästboll)
26 to När GK Stiga Cup 09:00 Slg, Singel
27 fr När GK Fransans Krögargolf 2 16:00 Slg, 9-hål
29 När GK Öppen Damdag 09:00 Slg
29 Slite GK Slite GK:s poängbogeytävling 09:00  
29 Visby GK Teen Cup, klubbkval***2022 10:00  
30 När GK Veteranserien    
Juni          
2 to Slite GK Gs vs När GK 17:00 Gs
2 to Gumbalde GK Gs vs Visby GK 17:00 Gs
4 Gotska GK Ullas minne 09:00 Slg
5 När GK DM/Gotland Open    
6 Gotska GK STORA COOP:s Flaggtävling 09:00 Flaggtävling
6 Gumbalde GK Swedbanks Flaggtävling 11:00 Slagtävling, flaggtävling
6 När GK Strandakars flaggtävling 09:00 Sl
8 on När GK Öppen Veterandag    
9 to Gumbalde GK Gs vs Gotska GK 17:00 Gs
9 to Visby GK Gs vs Slite GK 17:00 Gs
11 Gumbalde GK Silverklubban   Scratch singel+hcp singel
12 Visby GK Klubbmatch VisbyGK vs NärkGK 12:34  
13 Visby GK Veteranserien    
17 fr När GK Fransans Krögargolf 3 16:00 Slg, 9 hål
18 Gotska GK Wenman Family Cup 09:00 Pb
19 Slite GK Öppen Damdag 09:00  
23 to Ljugarns GK   Torsdagsträff 18:00 Pb
23 to Slite GK Tävling Slite Golfbistro   Gs eller Scr
24 fr Gumbalde GK Midsommarslaget   Pb
26 När GK Midsommargolf 10:00 Scr, 2-mannalag
26 Visby GK Bibosfatet, Äkta Makar 07:30 Scr?
26 Gotska GK Midsommarslaget 12:00 Sl, Slg
28 ti Visby GK Juniortouren Visby GK-Swedbank 14:00  
29 on Visby GK Öppen damdag 09:00  
29 on Ljugarns GK   Öppen veterandag 09:00 GS, Eclec
30 to Ljugarns GK   Torsdagsträff 18:00 Pb
#######   Gumbalde GK Summercamp    
30 to Gotska GK Gs vs Gumbalde GK 17:00 Gs
30 to När GK Gs vs Slite GK 17:00 Gs
Juli          
1 fr När GK Fransans Kögargolf 4 16:00 Slg, 9-hål
1 fr Gumbalde GK Gumbalde Junior Open   Scratch + hcp singel
2 Gotska GK ROSAS GREENSOME 09:00 Gs
2 Ljugarns GK   Gotlandsbolagets greensome    
3 Slite GK Gotland Open-Slite GK    
3 När GK Juniortouren/Hanson Cup    
4 Gotska GK The Blue Cup vs Ljugarn GK 12:00 Pb
7 to Visby GK Gs vs Gumbalde GK 17:00 Gs
7 to Slite GK Gs vs Gotska GK 17:00 Gs
7 to Gumbalde GK Äkta Makar    
7 to Visby GK Hjärtgolfen 09:00  
7 to Ljugarns GK   Torsdagsträff 18:00 Pb
9 Ljugarns GK   Medlemsdag Jimmy Carlssons minne K08:00/13:00 Flagg 9 hål
11 Ljugarns GK   Herrdag  Ljugarn+När 08:00 Pb 9 hål
11 När GK Herrdag När+Ljugarn 13:00 Pb, Scr, lottade par
11 När GK Damdag 09:00 Pb, singel
14 to Gumbalde GK Tankvärt   Gs
14 to Ljugarns GK   Torsdagsträff 18:00  
16 Visby GK Shopen Championship presented by Cobra & Puma 09:00  
16 Ljugarns GK   KM 09:00 Slg
16 När GK Dropping Competition K09:00 Pb, 9+9 hål
17 Gotska GK Juniortouren 09:00 Pb
17 Slite GK KM/KM-ÅK 2022    
18 Ljugarns GK The Blue Cup vs GotGK K14:00 Pb
20 on När GK Närkdagen 09:00 Pb/fb, 2-mannalag
21 to Ljugarns GK   Torsdagsträff 18:00 Pb
22 fre Visby GK KM+åldersklasser (60-80)(D+H) 07:00 Sl
23 Gumbalde GK Gumbaldes 3-manna scramble    
23 Ljugarns GK   Arriba Scramble    
23 Visby GK Putt KM 09:00  
23 Gotska GK Seven Up 09:00 Pb
24 När GK Äkta Makar K09:00 Pb/gs
27 on Slite GK Slite GK:s medlemsdag 09:00  
28 to Slite GK Juniortouren Gotland    
28 to Ljugarns GK Torsdagsträff 18:00 Pb
30 När GK KM 09:00 Sl
30 Visby GK Två generationer (Familjeevent) 08:00  
30 Gumbalde GK KM   Scratch singel 36 hål+ÅK+ Pb 18 hål
Aug.          
2 ti Gumbalde GK Hickorytävling   Slagtävling
4 to Ljugarns GK   Torsdagsträff  18:00  
5 fre När GK Fransans Krögargolf 5 16:00 Slg­­­, 9-hål
5 fre Gumbalde GK Öppen herrgolfdag   2-manna, Gs+Fs Pb
6 Gumbalde GK Juniortouren Gotland   Scratch+hcp singel
6 Ljugarns GK Öppen Damdag   Pb
7 När GK Närkampen**** 13:00 Match
10 on Visby GK VW Master 2022 08:00  
11 to Ljugarns GK   Torsdagsträff "Bysen" 11:00 Pb
11 to Gumbalde GK Gs vs När GK 16:00 Gs
11 to Visby GK Gs vs Gotska GK 16:00 Gs
12 fr När GK Fransans Krögargolf 6 16:00 Slg­­­, 9-hål
13 Gotska GK Gotland Open-Gotska GK 08:00 Sl, 36 hål, netto 18 hål
13 Ljugarns GK Bruna Dörren 08:00 Scratch, Sl (36 hål)    
Netto: Sl (18 hål)
13 När GK När/Visby**** 12:00 Match
14 Gumbalde GK Sommarblandning   Gs, Fs, fyrboll
15 När GK Sammanslaget*** 09:00 Mallorca, 9-hål
17 on Slite GK Veteranserien 09:30  
18 to Gotska GK Gs vs Slite GK 16:00 Gs
18 to När GK Gs vs Visby GK 16:00 Gs
20 Gotska GK Trafikljuset 09:00 Slg
20 Slite GK Myresjöhus Scramble 08:00 Scr
21 Gumbalde GK Gotland Open-Gumbalde GK    
22 Ljugarns GK Veteranserien   Scr
24 on Gotska GK Öppen Veterandag K10:00 Gs
25 to Gumbalde GK Gs vs Slite GK 17:00 Gs
25 to När GK Gs vs Gotska GK 17:00 Gs
26 fr När GK Fransans Krögargolf 7 16:00 Slg­­­, 9-hål
27 Gumbalde GK Öppen Damdag   Sl, singel
27 Gotska GK KM och KM åldersklasser 08:00 Sl
30 ti Visby GK Öppen Veterandag 09:00  
Sept.          
3 När GK Fransans Krögargolf avslutning 12:00 Slg. 18-hål
3 Gotska GK Hamburger-Scramble K12:00 Scr
3 Gumbalde GK Öppen Damdag   Sl, singel
4 När GK Schacktcupen 09:00 Pb, singel
10 Slite GK Toyota Open 09:00  
12 Gumbalde GK Final Veteranserien    
14 on Slite GK Öppen Veterandag 09:00  
25 Gotska GK Volvo Cross Country K10:00 Scr
26-30   Gumbalde GK Moregolf Mastercard Bolagets tävling  
Okt.          
1 När GK Cedergren/Höstglöd 10:00 Pb, singel
2 Gotska GK Gotska Mästarmöte 10:00 Slg
8 Gumbalde GK Oktoberfest 2-mannascramble    
15 Visby GK Hummergolfen    
20 to Visby GK Scandic Extreme i samarbete med Cobra Puma Golf 2022    
20 to Visby GK Scandic Extreme   Fyrboll Bästboll
Nov.          
1 ti Visby GK Mörkergolf 2022    
5 Visby GK Halloweengolf 2022    
5 När GK Allhelgonagolf 09:00 Gs