Menu

 

Natwest Island Games

Gotland Golf Team 2023 på Guernsey.

1. Bakgrund

Natwest Island Games är en ”Olympiad för öar” och genomförs vart annat år sedan 1985, då

de första spelen hölls på Isle of Man. Deltagarantalet har ständigt ökat och på de senaste

spelen på Bermuda var deltagarantalet över 1800 personer. Gotländsk golf har varit

representerad sedan 1997 på Jersey, med undantag för spelen på Shetlandsöarna 2005 och

Gibraltar 2019.

 

1.2 Syfte

Detta dokument redovisar gällande kriterier för gotländskt deltagande inom golf samt för att

ge entydig information till de ledare och spelare som skall representera Gotland i framtiden

vid NWIG.

 

2. Gotland Golf Team

Gotland Golf Team får bestå av:

• Damlag, fyra spelare (plus en reserv)

• Herrlag, fyra spelare (plus en reserv)

• 1 lagkapten (kan kompletteras med en lagkapten vid behov)

Ambitionen är att Gotland deltar med både dam- och herrlag.

Om inte fullt lag kan anmälas enligt gällande kriterier anmäls i första hand deltagare för den

individuella tävlingen.

Gotlands Golfförbund kan också välja att på förslag av lagkaptenen helt avstå från att delta.

 

2.1 Spelare

För att kunna bli uttagen i lagen krävs att spelare:

• är född på Gotland eller har varit bosatt och folkbokförd på Gotland under de senaste tolv

månaderna före tävlingen

• är amatör*

• har Gotlandsklubb som hemmaklubb

• spelare som uppfyller kriterier enligt ovan och som studerar utomlands/på fastlandet eller

gör sin militärtjänst men har Gotland som hemö har även rätt att delta.

* Professionella spelare (PGA) och NA spelare har inte rätt att delta. Spelare som önskar

reamatörisera sig skall göra skriftlig anmälan till Svenska Golfförbundets regelkommitté.

OBS: Denna process kan ta upp till ett år!

 

2.2 Kvalificerings kriterier

Uttagning skall ske enligt nedan:

• Lagkapten (-er) utses av Gotlands Golfförbund.

• Två spelare i respektive lag kan kvalificera sig genom den Order of Merit som föregår

Island Games.

• Två spelare är lagkaptenens val (wildcards). Uttagning av wildcards skall göras med

hänsyn tagen till övriga tävlingsresultat, SGF ranking och visad form innan den slutliga

laguttagningen.

• En reserv tas ut till respektive lag.

De preliminära spelarna tas ut senast 30 dagar efter sista uttagningstävlingen och tillkännages

i Gotländsk press, på klubbarnas hemsidor och på Gotlands Golfförbunds hemsida.

De slutligt uttagna spelarna anmäls till GI i enlighet med bestämmelserna i Bye Laws för

NWIG, och tillkännages på samma sätt som vid den preliminära uttagningen.

 

3.1 Tävlingen

Tävlingen omfattar 4x18 hål slagtävling scratch i två klasser vardera, en individuell tävling

för damer och herrar och en lagtävling för damer och en för herrar där de tre bästa resultaten

individuellt räknas in i lagtävlingen.

 

3.2 Ålderskriterier

Inriktningen för ålder för att bli uttagen till spelen skall vara minst 18 år och högst 39 år.

Eventuella undantag från ålderskriterierna skall godkännas av Gotlands Golfförbund.

 

3.3 Handicapkrav

Handicapkravet för att bli uttagen till spelen är för herrar 3,4 och för damer 5,4.

 

3.4 Målsättning

Individuella mål och lagens mål arbetas gemensamt fram mellan deltagande spelare och

kapten.

 

4. Förberedelser

Kaptenen skall vara närvarande på de möten som Gotlands Idrottsförbund kallar till i

förberedelsearbetet inför kommande spel. Kaptenen ansvarar också för att förberedelserna för

golflagen påbörjas i god tid innan spelen.

 

5. Ekonomi

NWIG för golf har en egen budget som beslutas i samband med Gotlands Golfförbunds

årsmöte och baseras på:

• Utdebitering för varje medlem i golfklubbarna (fn 5:-/medlem och år)

• Resterande medel från senaste NWIG

• Lagkaptenen (-erna) deltar kostnadsfritt

• Deltagande spelare betalar avgift för eget deltagande enligt beslut vid årsmöte före spelens

genomförande

• Medel för NWIG får endast användas för detta, men redovisas inom Gotlands Golfförbund

 

5.1 Representationskläder

Tävlingskläder föreslås av lagkaptenen, beslutas av Gotlands Golfförbund, samt bekostas av

de medel som finns inom NWIG-kontot.

 

5.2 Resa och boende

Planering av resa för truppen görs normalt av Gotlands Idrottsförbund. Kaptenen ansvarar för

att arbeta för att golftruppen får ett lämpligt boende med hänsyn tagen till ekonomi och

logistik under spelen. Kostnaden för boende och resa ingår i beslutad budget för NWIG.

 

5.3 Förväntningar på spelare

Spelare uttagna till det laget förväntas att ställa upp för varandra, att delta på träningar och

tävlingar samt övriga gemensamma sammankomster.

Utöver detta förväntas spelarna också genomföra individuell träning med sin klubbs tränare

med målsättningen att kunna prestera så bra som möjligt under spelen.

Spelare uttagna till spelen förväntas prioritera Island Games framför andra tävlingar under

samma period.

 

5.4 Information

Information kommer att ske primärt via Gotlands Golfförbunds hemsida och via e-post till

lagen och klubbarna.