Menu

Gotlands Golfförbunds styrelse mm 2018-19

Befattning
Namn Ansvarområde Vald tom
Ordf Barbro Wettersten   2019
Vice ordf Jan-Erik Rosengren/Ljugarns GK  Ordf juridiska kommittén 2019
Sekreterare Hans Wiklund/Gotska GK  Tävling- och IT-ansvarig 2019
Ledamot Thomas Ekman/Visby GK  Veteranansvarig 2019
Ledamot Anders Pettersson/När GK  Banansvarig 2020
Ledamot Annki Hultman/Slite GK  Ungdomsansvarig 2020
Ledamot Hugo Lindqvist/Gumbalde GK  Utbildningsansvarig 2020
Kassör adj Lars-Göran Engström/Gumbalde GK  Vald av styrelsen 2019
Valberedning    Gunilla Wigren Dahlin  Ordförande 2019