Menu

Gotlands Golfförbunds styrelse mm 2021-2022

Befattning

Namn

Klubb

Ansvarsområde

Vald tom

Ordf

Barbro Wettersten

Slite GK

Damansvarig

2021

Sekreterare

Hans Wiklund

Gotska GK

Tävlings- och IT-ansvarig

2021

vice ord.

Mikael Håkansson

Ljugarns GK

 Vice ordförande

2021

Ledamot

Thomas Ekman

Visby GK

Veteranansvarig

2021

Ledamot

Anders Pettersson

När GK

Banansvarig

2022

Ledamot

Annki Hultman

Slite GK

Ungdomsansvarig

2022

Ledamot

Hugo Lindqvist

Gumbalde GK

utbildningsansvarig

2022

Kassör adj.

Lars Göran Engström

Gumbalde GK

Vald av styrelsen

2021

 

 

 

 

 

Revisor

Gun Jansson

Slite GK

 

2021

Revisor

Jan-Erik Rosengren

Ljugarns GK

 Ordförande

2021

Revisorssup

Gösta Hjort

När GK

 

2021

Valberedning

     

 

Ordförande

Gunilla Wigren Dahlin Slite GK   2021